ISO 37001:2016 Συστήμα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς

Η αναπαραγωγή και η διάδοση του παρόντος περιεχομένου (ή τμήματός του), επιτρέπεται.

Ωστόσο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής: Spartan Security και οι φωτογραφίες με τα λογότυπα να μην έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Το ίδιο ισχύει και για αναδημοσίευση του άρθρου σε ιστοσελίδες, με την προϋπόθεση να εμφανίζεται το σχετικό ενεργό link..

spartan news ISO

 

Μια νέα πιστοποίηση που αναβαθμίζει θεαματικά την αξιοπιστία της Spartan Security ως προς την αγορά που την εμπιστεύεται.

 

Στις 29/12/2021 η Spartan Security πρόσθεσε ακόμη ένα πιστοποιητικό ποιότητας στην φαρέτρα της για αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση όλων των λειτουργιών της.
Πρόκειται για το ISO 37001 που αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο και αφορά οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό να δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.
Το πρότυπο αυτό καθόρισε και πιστοποίησε την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης στις λειτουργίες της Spartan Security, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με τον τρόπο αυτό δύναται να προληφθούν ή/και να αντιμετωπιστούν άμεσα περιπτώσεις κατάχρησης, δωροληψίας, δωροδοκίας, εκβιασμού και κάθε άλλης παράνομης αποκόμισης ιδιωτικού οφέλους από κάθε στέλεχος.

Ο σκοπός της ανάπτυξης του συστήματος είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής των εργασιών του.

Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό μπορεί να καθοδηγήσει την Spartan Security ώστε να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει και θα αποτρέπει κινδύνους ενώ θα ενισχύει τους υφιστάμενους ελέγχους καταπολέμησης της διαφθοράς που εφαρμόζονται ήδη στην λειτουργία των καταγεγραμμένων εσωτερικών ελέγχων.


Το Σύστημα Διαχείρισης ISO 37001 υποστηρίζει την Spartan Security ώστε:
• να προλάβει, να εντοπίσει, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους διαφθοράς και να βελτιώσει την εκτίμηση των κινδύνων
• να είναι πιο αξιόπιστη και συνεπώς να υπογράφει ευκολότερα συμφωνίες με άλλους οργανισμούς
• να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των συνεπειών της δωροδοκίας/δωροληψίας και να αυξήσει την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη
• να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών
• να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της σε κάθε πεδίο οργάνωσης και διοίκησης
• να βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, προωθώντας τη νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας
• να αποφύγει δυσφήμιση που μπορεί να προκληθεί από τη συμμετοχή της σε κάποια δωροδοκία και έτσι να συμβάλλει στην διατήρηση της καλής της φήμης
• να αυξήσει τη διεθνή αναγνώριση με την επίδειξη της συμμόρφωσής της με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς, ενσωματώθηκε με όλα τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται στην Spartan Security, γεγονός που την καθιστά ως μία ΙΕΠΥΑ πλήρης διαφάνειας, εξαιρετικά αξιόπιστη κι εμφανώς ενισχυμένη ως προς την αγορά, που την εμπιστεύεται.

Η αναβάθμιση και η αξιοπιστία ολόκληρου του ευαίσθητου κλάδου της ασφάλειας εξάλλου, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του οργανισμού. Αδιάκοπη επιδίωξη όλης της ομάδας της Spartan Security είναι να συνεχίσει να αναδεικνύει τον κλάδο με κάθε δυνατό μέσο, προς όφελος όλου του δικτύου των συνεργατών της.

 

 

 

Περισσότερα

?>
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα της Spartan Security

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου της SPARTAN SECURITY η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της.

Επικοινωνία
  • i pin Αγ. Αναργύρων 40
    Κορωπί 194 00
  • i pin Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου
    Αθήνα 117 43
  • i email info@spartan.gr
  • i tel 210 92 32 437

ΓΕΜΗ: 86872902000bs youtube bs youtube bs youtube bs youtube bs youtube

iso-27001_2013_2018     iso-9001_2015_2018     iso-14001_2015_2018     iso-45001_2018
iso-22301_2012_2019     iso-39001_2012_2020     iso 37001 2016     iso-20000_2020

Copyright © 2022 Spartan Security. Developed by Centiva Software Solutions

210 92 32 437 Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου Αθήνα 117 43