Τεχνητή Νοημοσύνη & Ασφάλεια


19 05 BLOG 1

 

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα κλάδο της πληροφορικής που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς αφού χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των ατόμων.
Αφορά στην σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν ως βάση την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, η τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως την πληροφορική, την φιλοσοφία, την ψυχολογία κ.α.

Ορισμένες εφαρμογές της είναι τα συστήματα ρομποτικής, αυτόματης οδήγησης (smart cars) ακόμη και συστήματα διάγνωσης. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην σύγχρονη ζωή των ατόμων, αυτοματοποιώντας πολλές διαδικασίες παρουσιάζει και διάφορα θέματα ασφάλειας.
Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται καθημερινά και εξακολουθεί να συμβάλλει στην διευκόλυνση των ατόμων, στην μείωση των λαθών και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όμως οι κίνδυνοι που ελλοχεύει είναι αρκετοί. Ωστόσο, θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που πρόκειται να προκύψουν.


Η ΑΙ στο κλάδο της ασφάλειας


Συμβουλές και οφέλη κατά την ανάπτυξη AI σε έργα ασφάλειας

Οι διαστάσεις και οι ευκαιρίες που ανοίγονται από την εφαρμογή της τεχνολογίας AI και το πολλά υποσχόμενο μέλλον αυτής εισέρχεται δυναμικά σε πολλούς τεχνολογικούς κλάδους και φυσικά στην ασφάλεια υιοθετώντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που μετουσιώνονται σε λύσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Με την αξιολόγηση πρακτικών εφαρμογών και παραθέτοντας περιπτώσεις χρήσης του AI στην ασφάλεια και αναδεικνύοντας τα κριτήρια επιλογής και των ευκαιριών που προκύπτουν στις κάθετες αγορές, μπορούμε να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για το πως πραγματικά αυτή η καινοτομία θα αλλάξει το τοπίο στην προστασία εγκαταστάσεων, υποδομών και ανθρώπων.

Η ασφάλεια με την υποστήριξη τεχνολογίας AI μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης βοήθησαν στην αυτοματοποίηση πολλών από τις εργασίες που καταλάμβαναν τον χρόνο μας – και η ασφάλεια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Με την τεχνητή νοημοσύνη στην ασφάλεια, οι κάμερες μπορούν να κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και οχημάτων και άλλων κινούμενων αντικειμένων όπως ζώα ή φύλλα που πέφτουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εντοπίσουν πραγματικές απειλές για την ασφάλεια αμέσως και να στείλουν συναγερμό στο κινητό μας τηλέφωνο.
Ταυτόχρονα, η AI μπορεί να μας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσουμε τους ψευδείς συναγερμούς, γεγονός που μειώνει το κόστος και εξοικονομεί ακόμη περισσότερο χρόνο. Με τις «ετικέτες» στο χρονοδιάγραμμα της ροής του βίντεο, μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε άτομα και οχήματα εξαιρετικά γρήγορα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσουμε ώρες για να κοιτάξουμε το υλικό με μη αυτόματο τρόπο.

Με περιπτώσεις χρήσης που καλύπτουν όλο το οικοσύστημα ασφάλειας, το AI παρέχει τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας εισερχόμενων δεδομένων από συσκευές στα άκρα (όπως οι κάμερες) και αξιοποίησης αυτών των πληροφοριών για την ανάδειξη νέων λειτουργικών αποδόσεων, την εδραίωση χρήσιμων διαδικασιών λειτουργίας για τα τμήματα ασφαλείας και την παροχή αυξημένης ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση κινδύνων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Εστιάζοντας σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο “τεχνολογικό στίβο” και αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει, οι εγκαταστάτες συστημάτων και οι εταιρείες υλοποίησης μεγάλων έργων ασφάλειας, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους τελικούς πελάτες τους να υποστηρίξουν όχι μόνο τις ανάγκες φυσικής ασφάλειας, αλλά και πολλές άλλες βασικές επιχειρηματικές διεργασίες μακροπρόθεσμα.

Έμφαση στην πρόληψη

Η ασφάλεια δεν είναι μια καθημερινή δραστηριότητα για οποιονδήποτε ιδιοκτήτη σπιτιού ή μικρής επιχείρησης, επομένως δεν επενδύει συνήθως χρόνο και πολλά χρήματα για αυτή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και περιθώρια εφησυχασμού σε ότι αφορά την προστασία των εγκαταστάσεων και των ανθρώπων, ακόμα και για αυτούς τους χώρους. Η ισχυρή ασφάλεια είναι απολύτως κρίσιμη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της.

Το κλειδί στην αξιολόγηση της τεχνολογίας AI είναι να γίνει η ανάπτυξη της στις υποδομές του πελάτη τοπικά, προκειμένου να αξιολογηθούν οι συμβατότητες με όλα τα συστήματα ασφάλειας, αλλά παράλληλα και με τις υπόλοιπες τεχνολογικές υποδομές του χώρου.

Σε όλη την ιστορία των εφαρμογών ασφαλείας, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, βιντεοεπιτήρησης και εντοπισμού εισβολής έχουν υποστηρίξει ως επί το πλείστων μια προσέγγιση στην παροχή ανίχνευσης και απόκρισης σε απειλές και συμβάντα την ώρα που συμβαίνουν. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα επιμέρους πεδία της, όπως η μηχανική μάθηση και η βαθιά εκμάθηση, τροφοδοτούν μια σημαντική αλλαγή, όπου τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας έρχονται πλέον στο προσκήνιο σε μια σειρά κάθετων αγορών και εφαρμογών.

Είναι αλήθεια ότι σήμερα τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης βίντεο με δυνατότητα ΑΙ μειώνουν σημαντικά το χρόνο απόκρισης στους παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας, καθώς και στο προσωπικό ασφαλείας εσωτερικά ενός οργανισμού, στα πλαίσια μιας προληπτικής προσέγγισης για τον μετριασμό των κινδύνων σε πολλές εγκαταστάσεις.

Οι λειτουργίες με δυνατότητα AI, όπως η ανίχνευση αντικειμένων, στόχων και εισβολών, μετριάζουν τις απειλές πριν κλιμακωθούν ή υλοποιηθούν.

Ένας άλλος τομέας, ιδίως όπου το ποσοστό υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να προχωρήσει για τα επόμενα χρόνια, είναι η επανδρωμένη φύλαξη. Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού διευκολύνουν περαιτέρω την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει θεμελιωδώς την αξία της φυσικής ασφάλειας από έναν μηχανισμό συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε κάτι που αποτρέπει ενεργά τα συμβάντα. Πρέπει όμως να σημειωθεί για ακόμα μια φορά ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο στο οικοδόμημα της ασφάλειας, όπως επίσης ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί ανεξέλεγκτα και χωρίς την απαραίτητη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας σύμφωνα με όσα ορίζει το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Εξελισσόμενη πρόταση αξίας

Μια σαφής ένδειξη ενός εξελισσόμενου οικοσυστήματος ασφάλειας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, αναβαθμίζουν ζωτικά τη βασική πρόταση αξίας της φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας.
Η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή, με σημαντικά οφέλη σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα με πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις. Η γενική ανησυχία επικεντρώνεται στην τεχνολογική ανεργία ενώ εξίσου μεγάλα ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την πρόσβαση στα δεδομένα και στη γνώση που παράγεται από την ανάλυση τους.


Η συγκεκριμένη τεχνολογική επανάσταση φέρνει εξαιρετικές ευκαιρίες για πρόοδο και ευημερία.

Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί, είναι η καλή χρήση της τεχνολογίας.

Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ανάπτυξης, βασικούς κανόνες και γενικές προδιαγραφές

που προσδίδουν διαφάνεια, αξιοπιστία και ασφάλεια.

 

Contact
40, Ag. Anargiron street Koropi, 194 00
17 D. Sechou & Antimachidou street, Athens, 117 43
info@spartan.gr
210 92 32 437

ΓΕΜΗ: 86872902000

facebook instagram twitter youtube linkedin tik-tok
Sign up to receive Spartan Security news first
 
espa-banner
great-place-to-work-certified
e banner EL