Διακοπή ρεύματος & Συναγερμός

Διακοπή ρεύματος & Συναγερμός


 Συχνά παρατηρείται μικρής κλίμακας διακοπή ρεύματος, ενώ υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ζήσουμε τη δυσάρεστη εμπειρία της γενικευμένης απώλειας ρεύματος, λόγω μιας εκτεταμένης βλάβης ή φυσικής καταστροφής. Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει συναγερμούς να χτυπάνε επανειλημμένα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε πως η διακοπή του ρεύματος έχει προβλεφθεί στους συναγερμούς. Τα σύγχρονα συστήματα βασίζονται στην τεχνολογία battery back-up, με αυτόνομη και ανατροφοδοτούμενη μπαταρία που περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του συστήματος. Σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι να δίνει ρεύμα κατά τη διάρκεια διακοπής στην τροφοδοσία.

Πόσο διαρκεί το εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας;

Όταν «πέσει» το ρεύμα, ο χρόνος που θα αντέξει το σύστημα ασφαλείας χωρίς ρεύμα εξαρτάται από την εφεδρική μπαταρία που είναι εγκατεστημένη, αυτή θα ορίσει και τον χρόνο που θα αρχίσει να «χτυπάει» ο συναγερμός. Τα περισσότερα συστήματα έχουν επαρκή ενέργεια για 4 με 12 ώρες. Η διάρκεια μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Τι ενέργειες γίνονται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού;

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει σύνδεση με Κ.Λ.Σ.Σ., ο συνδρομητής ενημερώνεται δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος (εάν δεν έχει σταλεί σήμα αποκατάστασης της διακοπής ρεύματος) ή άμεσα αν έχει δηλώσει πως ο χώρος διατηρεί ευπαθή προϊόντα ή ιατρικό εξοπλισμό 24/7, ανάλογα πάντα και με τον αρχικό προγραμματισμό που έχει πραγματοποιηθεί από τον τεχνικό που παραμετροποίησε το σύστημα.

Ο ρόλος της καλής συντήρησης

Εάν δεν έχει γίνει η απαραίτητη συντήρηση του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας, τότε ο συναγερμός μπορεί να χτυπάει ακόμη και για ώρες. Ο λόγος που ηχεί η σειρήνα είναι απλός και προφανής, δεν έχει γίνει η απαραίτητη συντήρηση του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας, επομένως ο συναγερμός χτυπάει μέχρι την πλήρη πτώση της ενέργειας της μπαταρίας του. Το ίδιο συμβαίνει εάν οι μπαταρίες είναι χαλασμένες, χωρίς πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας ή δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση του συναγερμού. Συμπερασματικά όταν χτυπάει συνεχόμενα ο συναγερμός μετά από την παραμικρή διακοπή ρεύματος είναι ένδειξη ότι τελειώνουν οι μπαταρίες και πρέπει να αλλαχτούν. Αντίστοιχα ειδοποιείται άμεσα ο τεχνικός του συστήματος από το Κ.Λ.Σ.Σ. σε περίπτωση σήματος πτώσης μπαταρίας.

Εάν εξαντληθεί η μπαταρία, η σειρήνα χτυπάει χωρίς σταματημό και δίχως να αποστέλλεται σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων με τις συνέπειες που φαντάζεστε.

Ο μηδενισμός της χωρητικότητας της μπαταρίας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της σειρήνας, είναι ένδειξη πως ο συναγερμός έχει απενεργοποιηθεί πλήρως. Ανάλογα με το σύστημα που έχουμε και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, η αμέλεια της συντήρησης μπορεί να προκαλέσει ζημιές (π.χ. βραχυκύκλωμα) που αυξάνουν το κόστος αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, τον συναγερμό επιλέγουμε να τον εγκααταστήσουμε στα σπίτια μας, για να τα προστατεύσουμε. Όταν δεν τον συντηρούμε σωστά, καταφέρνουμε ακριβώς το αντίθετο: να κάνουμε το χώρο μας στόχο επιτήδειων, που αποκτούν μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος λείπει από το σπίτι, όταν ο ανεπαρκώς συντηρημένος συναγερμός χτυπάει για ώρες.

Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση ένα σύστημα ασφαλείας;

Κάθε δύο χρόνια πρέπει να γίνεται συντήρηση που περιλαμβάνει αλλαγή των αναλώσιμων υλικών του συστήματος (μπαταρίες) καθώς και γενικό έλεγχο των ζωνών, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι όλα λειτουργούν κανονικά.

Συμπερασματικά

Οι συναγερμοί σπιτιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να κρατήσουν σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος για ώρες, δεν σταματούν να λειτουργούν και η λειτουργία της κεντρικής μονάδας στηρίζεται από την εφεδρική μπαταρία.

 

 

Βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία κάθε συστήματος ασφαλείας παραμένει το προφανές,
η σωστή συντήρηση και η σύνδεση με Κ.Λ.Σ.Σ.
για την άμεση και αδιάλειπτη παρακολούθηση κάθε συμβάντος

 

 

 

Επικοινωνία
Αγ. Αναργύρων 40, Κορωπί 194 00
Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου, Αθήνα 117 43
info@spartan.gr
210 92 32 437

ΓΕΜΗ: 86872902000

facebook instagram twitter youtube linkedin tik-tok
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
 
espa-banner
great-place-to-work-certified
e banner EL