Πολιτική ποιότητας και ευθύνης από την Spartan Security – Κορυφαίο πάροχο 24ωρης ηλεκτρονικής ασφάλειας

Πολιτική ποιότητας και ευθύνης από την Spartan Security – Κορυφαίο πάροχο 24ωρης ηλεκτρονικής ασφάλειας


Πολιτική ποιότητας και ευθύνης από την Spartan Security – Κορυφαίο πάροχο 24ωρης ηλεκτρονικής ασφάλειας

 

 Αναδημοσίευση στο περιοδικό Security Manager το άρθρο για τη πολιτική ποιότητας & ευθύνης που εφαρμόζει η εταιρεία μας

 

Η Spartan Security παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα περί ασφαλείας, εγγυάται υπεύθυνα πως ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης καθώς είναι πιστοποιημένη και με τα 6 συστήματα ποιότητας που αφορούν κάθε πεδίο εφαρμογής της. Πέραν τούτου, δεσμεύεται πως θα συνεχίσει αδιάκοπα να παρέχει τις υπηρεσίες που εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν να εμπιστεύονται οι 45.000 συνδρομητές της και οι 800 πανελλαδικοί συνεργάτες της, που με την στήριξή τους την οδήγησαν στην κορυφή. Αναλυτικά οι πιστοποιήσεις των διεθνών προτύπων, όπως αυτές επιδόθηκαν μετά από μια σειρά εσωτερικών διαδικασιών εναρμόνισης αλλά και επισταμένους επιτόπιους ελέγχους των αρμόδιων επιθεωρητών της διεθνώς αναγνωρισμένης TUV Austria Hellas, οι οποίοι και επιβεβαιώνουν πως ακολουθούνται κατά γράμμα οι απαιτήσεις του κάθε προτύπου, είναι οι ακόλουθες:

ENISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (Information Security Management System) Όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής και φυσικής φύλαξης, εφαρμόζονται μέσα από ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των πληροφοριών που περιλαμβάνει απόλυτη διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων και καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο σχεδιασμού.
ENISO 9001:2015 Ποιότητα (Quality) Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Spartan Security παρέχονται μέσα από διεθνείς αναγνωρισμένες και αποδεκτές διαδικασίες, οι οποίες ικανοποιούν τις αμοιβαίες συμφωνημένες απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών, βάσει ποιοτικών στόχων για συνεχή και ενδελεχή βελτίωση.
14001:2015 Περιβάλλον (Environment) Πιστοποιημένη συμμετοχή και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσω των ευαισθητοποιημένων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται, προστατεύοντας και ωφελώντας, το περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία.
OHSAS 18001:2007 Ασφάλεια & Υγειά στους χώρους εργασίας (Health & safety) Πιστοποιημένη βελτίωση σε θέματα υγείας, ασφάλειας στην εργασία και συστηματική παρακολούθηση, εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων.
ISO 22301:2012 Επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity) 
Πιστοποιημένη εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας, προκειμένου να προληφθούν, να μειωθούν αλλά και να αντιμετωπιστούν άμεσα και συντονισμένα δυσμενή περιστατικά και κρίσιμες καταστάσεις σε 24ωρη βάση.
ISO 39001:2012 Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας (Road safety management system) 
Το πρότυπο αυτό καθόρισε και πιστοποίησε την συμμόρφωση στις απαιτήσεις οδικής ασφάλειας των χρηστών εταιρικών οχημάτων για επαγγελματικές μετακινήσεις κάθε φύσης.

Μέσα από  τις πιστοποιήσεις ποιότητας αποδεικνύεται έμπρακτα η συνεχής δέσμευση της Spartan Security για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ασφαλείας, εστιάζοντας:

  • Στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών και συνεργατών της.
  • Στην αναβάθμιση, ακεραιότητα και απόλυτη διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Στην λειτουργικότητα και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
  • Στο υψηλό επίπεδο γνώσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού σε κάθε τμήμα.
  • Στην πλήρη διαφάνεια και την ξεκάθαρη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών/συνεργατών.
  • Στην υψηλότερη δυνατή αποδοτικότητα κι αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των υπηρεσιών.
  • Στην ευαισθητοποίηση και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, στο περιβάλλον και στους εργαζομένους της.

Αξίζει να υπογραμμιστεί, πως σε όλα τα ανωτέρω έχει προστεθεί μια πολύ σημαντική πληροφορία. Μετά από έρευνα, μελέτη και σχεδιασμό παρουσιάστηκε από την Spartan Security συγκεκριμένο πλάνο προστασίας και φύλαξης υδατοδρομίων. Το σχετικό project είναι υπό εξέλιξη στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον. Η Spartan Security πρωτοπορεί στον συγκεκριμένο τομέα καθώς είναι ο πρώτος και μοναδικός πάροχος ασφάλειας στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε υδατοδρόμια.

 

Επικοινωνία
Αγ. Αναργύρων 40, Κορωπί 194 00
Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου, Αθήνα 117 43
info@spartan.gr
210 92 32 437

ΓΕΜΗ: 86872902000

facebook instagram twitter youtube linkedin tik-tok
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
 
espa-banner
e banner EL